menu-close

LinkedinTwitterFacebook

Terugblik op HI Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 12 januari luidde HI het nieuwe jaar in met een online nieuwjaarsbijeenkomst. HI-voorzitter André Boer verwelkomde de deelnemers, door ze een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen. Zeker in deze coronatijd is dat niet iets vanzelfsprekends. Iedereen was gevraagd een glas klaar te zetten en zo met elkaar te proosten. Dit gaf direct een leuke sfeer aan de sessie.

 

 

Na een introductie over Holland Instrumentation werd Martin van Gogh aangekondigd in zijn rol als vice-voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland en voorzitter van de Taskforce Technologische Industrie in Zuid-Holland. Martin wist het publiek op een enthousiaste manier mee te nemen in het verhaal van de Technologische  Industrie.

“De Zuid Hollandse economie is de motor van Nederland, met 21% van het BNP en 1,9 mio banen. Die motor hapert echter, de groei blijft achter, we staan voor grote transities, er zijn veel vacatures en hebben ook veel mensen die thuis zitten. De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) wil en gaat dit veranderen. In de EBZ zitten de 30 belangrijkste spelers uit de Zuid-Hollandse economie. Zowel vanuit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen als de overheid. Met alle boardleden en hun achterban maken we het Zuid-Hollandse bedrijfsleven toekomstbestendig en concurrerend. Door het vernieuwen van de economie en door het creëren van een excellent vestigingsklimaat. Samen goed voor het grootste cluster aan maakbedrijven in heel Nederland, maar helaas weten maar weinig mensen dit. Daar moet verandering in komen.”

 

 

Martin gaf verder aan dat de EBZ ervan overtuigd is dat de Technologische Industrie in Zuid-Holland flink kan groeien en daarmee het verdienvermogen van de provincie en dus Nederland significant kan vergroten. Doel moet daarbij zijn om te komen tot een gezonde, toekomstbestendige groei. Digitaal, met schone energie, en circulair. Met groei in arbeidsproductiviteit en groei in innovatie (digital twins, 3D printing, cybersecurity).

Wat is het plan om de Maakindustrie in Zuid-Holland te laten groeien?

“Krachten bundelen zoals met HI, taskforce TI en alle bedrijven: geen versnippering van energie en geld zodat bedrijven een talentmagneet worden. Met open innovatie, en het delen van kennis en tools. Daarin is samenwerking ongelooflijk belangrijk, zorgen dat samenwerkende bedrijven zichtbaar zijn voor opdrachtgevers en overheid! Op 1 februari van 16-17 uur kunt u mee beslissen welke acties voor u als ondernemer het belangrijkste zijn.”

Na het verhaal van Martin van Gogh werden de deelnemers in een aantal groepjes verdeeld zodat er nagepraat kon worden over deze presentatie. Vooraf stelden we ze de vragen: Wat valt op? Wat heb je als ondernemer nodig? Waar kan HI in ondersteunen? Deelnemers waren erg enthousiast hierover omdat het direct mogelijkheden gaf om te netwerken. Naar aanleiding van deze break-outs zijn er direct een aantal vervolg afspraken gemaakt.

 

Na de netwerk break-outs nam André Boer het over en vertelde over FOCUS-ON, de startup van twee Duitse familie bedrijven Samson en Krohne die samen in Nederland begonnen zijn. Hij gaf een aantal goede tips waarbij hij aangaf dat niet alleen het technisch product belangrijk is maar dat ook zaken als identiteit, business plan, marketing, sales, service, HR en Financiën moeten kloppen. Bovendien is goede samenwerking onontbeerlijk, waarbij hij aangaf dat de basis voor die samenwerking niet zelden HI is geweest.

Vervolgens was er nog wat tijd om in groepjes van drie te netwerken, wat ook weer zeer gewaardeerd werd door de aanwezigen.