menu-close

LinkedinTwitterFacebook

Online HI-gathering: Hoe houden we bedrijven gezond in de coronacrisis?

Zal ons bedrijf de crisis overleven? Welke kansen geeft de crisis? Zomaar twee vragen die langskwamen in de HI-online bijeenkomst over de coronacrisis, dinsdag 24 maart, waar maar liefst 23 mensen actief aan deelnamen. De coronacrisis leert ons dus in ieder geval dat het goed mogelijk is om met digitale middelen heel snel iets te organiseren.

De vraag ‘zal ons bedrijf de crisis overleven’ is niet alleen prangend maar ook urgent. Verschillende deelnemers hebben al arbeidstijdsverkorting aangevraagd of verwachten dat binnen een maand te gaan doen. Anderen hebben nu nog wel werk, maar merken dat acquisitie lastiger is omdat het persoonlijke contact nu ontbreekt en omdat investeringsbudgetten bij klanten snel opdrogen. Ook uitten de aanwezigen zorgen om uitval van eigen personeel, stilvallen van de toeleveranciersketen en het onderhoud van machines.

Never waste a good crisis

Kansen biedt de crisis ook. Er is direct een grote behoefte aan medische middelen; bedrijven die zelf daar geen rol in spelen, kunnen hun personeel tijdelijk beschikbaar stellen. Dat mes snijdt aan twee kanten. Verder leren we snel hoe we effectief kunnen thuiswerken en vergaderen zonder reistijd. Anderen zien dat er ruimte ontstaat om te werken aan de verbetering van de eigen organisatie en opleiding van personeel, en aan innovatie en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen zoals ‘product-as-a-service’ waarmee je in de toekomst risico’s kunt spreiden. Voor Nederland BV is het interessant dat ondernemers nadenken over reshoring i.e. het weer lokaal gaan produceren, het verbeteren van het milieu door meer thuiswerken en virtueel vergaderen en over de arbeidsmarkt.

Nu helpen

Laten we elkaar door deze crisis helpen! Op korte termijn zien we in de regio drie initiatieven. Rondom het Reinier de Graaf Gasthuis en LIS werkt een groep bedrijven aan snelle productie van mondkapjes. Aan de TU Delft zijn studenten met klinische technologie aan de slag om eenvoudige beademingsapparatuur te ontwikkelen. De Universiteit Leiden onderzoekt mogelijkheden om sneller en meer testen op corona uit te kunnen voeren. Wilt u ook bijdragen of heeft u zelf een initiatief, dan kan InnovationQuarter u in contact brengen met anderen die kunnen helpen. Laat het weten aan anton.duisterwinkel@innovationquarter.nl.

Langere termijn

Tijdens de bankencrisis is een pakket van maatregelen genomen om bedrijven ‘aan de praat te houden’ en de vrijgevallen capaciteit in te zetten voor innovatie. HI wil pleiten voor een hernieuwing en verbetering van dat pakket. Denk aan:

- kenniswerkersregeling, voor gezamenlijke innovatie aan maatschappelijk gedreven doelen

- sleuteltechnologieprojecten, voor versnelde introductie daarvan in bedrijven en producten

- verruiming WBSO

- regeling die reshoring versterkt en productie (meer) circulair maakt.

Vijf deelnemers hebben aangegeven mee te willen werken aan uitwerking van deze ideeën. Wie ook mee wil denken kan zich melden bij info@hollandinstrumentation.nl.

Digitaal verder

Veel deelnemers gaven aan graag een vervolg te zien voor deze digitale HI-bijeenkomst. In deze sessie werd met behulp van een mindmap in korte tijd heel veel informatie gedeeld en direct op het scherm getoond. In het vervolg gaan we met meer directe uitwisseling en interactie werken aan concrete oplossingen. Let op uw e-mail of LinkedIn, daar gaan we aan werken!