menu-close

LinkedinTwitterFacebook

In de HI-light: gemeente Schiedam

In onze rubriek ‘Partner in de HI-light’ interviewen we een van onze partners. Deze maand is dit de gemeente Schiedam. Het woord is aan wethouder Marcel Houtkamp. 

 

Geeft u eens korte omschrijving van de gemeente Schiedam.

“Schiedam is een gemeente met zo’n 79.000 inwoners. De stad ligt aan de Waterweg, tussen Rotterdam en Vlaardingen. Schiedam is een oude stad, met een bloeiende historie die wordt gekenmerkt door de veelheid en diversiteit aan maakbedrijven. Van het maken van jenever en gedistilleerd, tot de maritieme en innovatieve mechatronicabedrijven. Authentiek, levendig en vernieuwend. Zo’n 600 medewerkers bij de gemeentelijke organisatie zetten zich in voor deze prachtige stad. Wij richten ons op duurzame economische ontwikkeling en het versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Beide zijn voorwaarden voor brede welvaart van en in de stad, nu en in de toekomst.”

Waar kenmerkt uw gemeente zich door? 

“Schiedam kenmerkt zich door de aanwezigheid van toonaangevende bedrijven in de (maritieme) maakindustrie. Veel van deze bedrijven zijn wereldspelers. Innovatie is nodig om deze positie te behouden en uit te breiden. Het stimuleren van innovatie in en tussen bedrijven is een belangrijke opgave in onze stad, regio en in de gehele provincie Zuid-Holland. De samenwerking van onze gemeente in het gehele netwerk van partners is hierbij essentieel, zoals met MRDH, Riverboard, Innovation Quarter, de Provincie Zuid-Holland, Economic Board Zuid Holland en belangenorganisaties zoals Holland Instrumentation en kennisinstellingen. Concurrentie vindt namelijk steeds minder plaats tussen steden, maar op internationale schaal tussen metropoolregio’s. Samenwerking op gemeentelijk en regionaal niveau biedt groei en kansen. Kansen om de economische kracht te versterken, voor innovaties, om bedrijven duurzaam te verbinden en te laten groeien en interessante werkgelegenheid voor inwoners.”

 

Waarom zijn jullie partner geworden van HI?

“De samenwerking van onze gemeente in het gehele netwerk van partners is essentieel voor de opgaven waarvoor we ons in deze regio gesteld zien.”

 

Wat kunnen jullie betekenen voor ander HI partners?

“Wij willen graag de samenwerking tussen Schiedamse bedrijven en de bedrijven elders in de regio versterken en vergroten. Daarin kunnen we faciliteren. Ook willen we de samenwerking van onze gemeente in het hele netwerk van partners versterken en vergroten ten behoeve van de gevestigde bedrijven en de bedrijven die zich wensen te vestigen.”

 

Met welke HI-partners zouden jullie willen samenwerken?

 “Voor de in Schiedam gevestigde bedrijven richten we ons op Mechatronicabedrijven, (maritieme) maakindustrie en alle bedrijven die gericht zijn op het vergroten van samenwerking in de keten. Uiteindelijke doel is het versterken van de economie in de regio en het duurzaam binden en verbinden van deze bedrijven aan de regio.”

 

Lees hier meer over de Subsidieregeling stimulering innovatie van de gemeente Schiedam: https://youtu.be/Yn1XR-TCRHw 

 

Wilt u meer weten over de gemeente Schiedam? Kijk dan op de HI Partner pagina: https://hollandinstrumentation.nl/deelnemers/gemeente_schiedam/