menu-close

LinkedinTwitterFacebook

Verslag ROEM-II: Technologische Industrie in Zuid-Holland

ROEM-II: Technologische Industrie in Zuid-Holland – Verslag van de bijeenkomst en hoe nu verder?

 

Op 1 februari waren we met 240 mensen digitaal bijeen om de ActieAgenda voor de Technologische Industrie te bespreken. Overdonderd door al het enthousiasme en ondergesneeuwd door de vele reacties heeft het even geduurd voordat we een verslag ervan konden samenstellen. Dat vindt u bijgesloten. De overall-conclusie is dat de uitgezette lijnen op veel steun kunnen rekenen. Met name techniekpromotie, leven lang ontwikkelen en samenwerking in en tussen hotspots krijgen bijna unanieme support.

 

 

Nu is de uitdaging de ActieAgenda verder uit te werken. Wilt u daaraan bijdragen, dan kunt u hieronder zien hoe.

 

Actielijn 1: Nieuwe Productketens

Voor alle vier geselecteerde productketens is voldoende support. Oproep vanuit de aanwezigen is om aspecten als dataverwerking, kruisbestuiving tussen sectoren en circulariteit goed mee te nemen en dus de actielijn over robotica te verbreden naar andere sectoren. Wilt u actief bijdragen aan één van deze thema’s, dan kunt u zich aanmelden bij:

–    Technologie voor de waterstofeconomie: Anton Duisterwinkel.

–    Lasersatelliet-communicatie: Anton Duisterwinkel.

–    Robotica (van kas tot klant): Anton Duisterwinkel.

–    3D-printing: Onno Ponfoort.

 

Actielijn 2: Digitaal verbinden

Het belang van digitaal verbinden is onderschreven en een deel van de aanwedigen ziet daarin voor zichzelf een rol. Wilt u actief bijdragen of meer weten, dan kunt u zich aanmelden bij:

–    ‘Tracking and tracing’, kwaliteit in de keten of uw eigen use-cases: Jacqueline Schardijn.

–    Introductie in Smart Connected Factory [klik hier] voor een eerste stap in Digitaal Verbinden.

 

Actielijn 3: Talent aantrekken en vasthouden en Actielijn 4 Netwerk versterken

Deze actielijnen worden massaal onderschreven. De hotspots voor de Technologische Industrie kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Op dit moment doen negen hotspots mee. Hieronder een kort overzicht van de contactgegevens:

– NL Space Campus, Noordwijk: Esther Peters.

– UnmannedValley, Katwijk: Theo de Vries.

– Technology Park Ypenburg: Stephen Hands.

– RoboValley/FRAIM, Delft: Jaimy Siebel.

– Quantum Campus, Delft: Wilbert Hoondert.

– MICS, Schiedam: Anske Plante.

– MakersDistrict Rotterdam: Jouke Goslinga.

– HI Campus, Dordrecht: Daan Wortel.

– Innovatie Hotspot Zuid-Holland Oost: Ineke de Graaf.

 

Vervolg

De EBZ, InnovationQuarter en HI hebben het initiatief genomen voor deze actieagenda en daarvoor een taskforce opgericht. We zijn positief verrast door de brede belangstelling en de vele suggesties en zullen enige weken de tijd nemen om die te verwerken in de definitieve tekst voor de ActieAgenda. Die leggen we dan bij u voor ter ondertekening. 
In de tussentijd gaan we met een aantal zaken al aan de slag. Denk aan groeifondsvoorstellen voor Additive Manufacturing en High Tech Equipment rondom alle Nieuwe Productketens. We ontwikkelen het netwerk van hotspots verder en gaan kwartiermakers aanstellen op techniekpromotie en zij-instromers. Voor al deze acties hebben we immers meer dan voldoende instemming.

U kunt daaraan eenvoudig aan bijdragen. Als u het imago en het onderlinge netwerk van de Technologische Industrie in Zuid-Holland wil versterken, dan is een eerste stap: wordt partner van HI [klik hier voor meer info].

Aanmelden kan via deze link of door het ingevulde aanmeldformulier te mailen naar Delia Wind. We hopen ook u als partner te kunnen verwelkomen!

 

Voor andere vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Anton Duisterwinkel.

Namens de taskforce, 
Martin van Gogh, voorzitter taskforce en vice-voorzitter EBZ