menu-close

LinkedinTwitterFacebook

Terugblik HI Speedtrack op 25 mei

Op 25 mei vond de HI Speedtrack met als thema Internet-of-Things (IoT) plaats. Spreker was Dr. Fernando Kuipers, werkzaam aan de TU Delft op Internet en communicatie-infrastructuren en Wetenschappelijk Directeur van het Do IoT Fieldlab.

Dit Fieldlab versnelt IoT innovaties door het faciliteren van onderzoek, door de juiste partijen bij elkaar te brengen voor innovatievragen, en door het ondersteunen van bedrijven bij het realiseren van nieuwe en betere producten en diensten. Innovaties zowel vanuit de universiteit als vanuit het bedrijfsleven worden richting samenleving gebracht. Het Fieldlab heeft twee fysieke locaties om IoT concepten te beproeven, de Green Village op de TU Delft campus en Unmanned Valley bij Valkenburg (ZH). Dr. Kuipers legde uit dat de nieuwe generatie IoT veel verder gaat dan het aan elkaar knopen van sensoren. Het gaat nu in brede zin om communicatie, het aan elkaar verbinden van systemen, om daarmee nieuwe toepassingen mogelijk te maken. Zeer snelle (weinig vertraging) en zeer betrouwbare communicatie technologie is daarbij noodzakelijk. Toepassingen zijn onder meer autonoom rijden en vliegen, en digital twinning.
Dr. Kuipers stond ook stil bij het tactiele internet, waar in een virtuele omgeving niet alleen audio en video, maar ook tast-ervaring kan worden overgedragen. Dit kan toepassing vinden bijvoorbeeld bij het virtueel oefenen van complexe handelingen aan machines, of het op afstand besturen van een robot systeem. Technologisch gaat de ontwikkeling in 5G en 6G communicatie richting meer bandbreedte, meer betrouwbaarheid, de inzet van AI voor zichzelf besturende netwerken, en antenne technologie die heel gericht signalen uitstuurt en ontvangt. Daarnaast zal gewerkt moeten worden aan het verder “vergroenen” van de communicatie systemen.
Deze Speedtrack sloot een serie van drie voordrachten af rond het onderwerp sensoren en sensornetwerken. We danken alle sprekers nogmaals, en alle deelnemers voor de getoonde interesse.