menu-close

LinkedinTwitterFacebook

Terugblik op een inspirerend jaarevent ZIE 2021

Op dinsdagmiddag 28 september, was het weer tijd voor het HI-jaarevent ZIE. ZIE 2021 werd georganiseerd bij Festo in Delft, één van de HI-partners en een gerenommeerd internationaal bedrijf voor productieautomatisering.  Dit jaar was het thema ‘HI-tech@work – laat digitalisering voor u werken’. De dag stond in het teken van verregaande digitalisering van bedrijven en het begeleiden van medewerkers daarin. We gingen in dialoog over de voor- en de nadelen van digitalisering in productontwikkeling, de toeleverketen, productie en administratie.  Met deze kennis konden deelnemers reeds ingezette stappen in het eigen bedrijf verder optimaliseren, of juist tot een beter overwogen keuze komen voor investeringen.

 

 

Openen van de middag

Lieke Lamb, de dagvoorzitter, opende de middag. Nadat enkele huishoudelijke mededelingen en voorzorgen rondom COVID onder de aandacht werden gebracht gaf ze het woord aan André Boer, voorzitter van HI.

 

 

André verwelkomde  iedereen namens HI  en refereerde aan het bijzondere moment dat dit jaar eigenlijk een jubileum is want de eerste ZIE  werd 10 jaar geleden georganiseerd. Met gepaste trots kondigde hij aan dat dit een van de eerste fysieke events in de regio is na COVID, en sprak namens het hele HI-bestuur de woorden: “Wat is het een geweldig moment om elkaar weer fysiek te treffen na zo’n lange tijd!”

 

 

Na het bedanken van het organiserende team en de gastheer Jan Koudijzer voor de fantastische ontvangst bij Festo, vertelde hij over de inhoud van het ZIE-programma. Daarbij bijzondere aandacht voor  de lancering van de ActieAgenda voor de Technologische Industrie. Daarin benadrukte hij dat er veel bedrijvigheid  is in Zuid Holland, met een ambitie om die te verdubbelen. André: “Willen we dit bereiken, dan moet er meer samengewerkt worden en zullen we  het talent vast moeten houden. Om dit laatste te realiseren benoem ik graag  het Young Professional Challenge programma van Deal,   dat we gaan uitrollen in de rest van Zuid-Holland.” Na het uitspreken van de wens dat iedereen een informatieve middag heeft waarbij ook veel nieuwe connecties worden aangeboord, introduceerde hij de keynote door InnovatieAmbassadeur Lieke Lamb.

 

 

Keynote Lieke Lamb

Lieke begon haar verhaal met stilstaan bij techniek zelf en wat je er mee kan of zou moeten. Ze beredeneerde dat veel technische concepten hetzelfde blijven en dat vooral de verschijningsvormen veranderen. Met enkele pakkende voorbeelden zette ze dit statement kracht bij. Lieke: “Op dit moment wordt er nog steeds veel geautomatiseerd en doet AI zijn opmars. Rode draad door deze ontwikkelingen is het generen en gebruik van data. Zonder interpretatie en ervaring kan je weinig met de data. Ook zorgt data ervoor dat er nieuwe businessmodellen ontstaan.” In een voorbeeld liet ze zien dat een automatisch meet- en regelapparaat om algengroei tegen te gaan op zichzelf gratis weggegeven wordt. De business zit in de data waarmee een uitspraak over de waterkwaliteit kan worden gedaan. “Dit maakt dat we in toenemende mate eerst nadenken over de toepassing of applicatie en daarna pas over de benodigde technische hardware.”

Tenslotte ging ze in op de Metaverse: een virtuele wereld waar bijvoorbeeld zaken  in gedaan kunnen worden. Met een aantal voorbeelden maakte ze de toehoorders duidelijk dat er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van dergelijke metaverses. Tot slot staat Lieke nog even stil bij een aantal take-aways.

 

 

Lancering ActieAgenda

Na de keynote is het woord aan Martin van Gogh. Na korte introductie van zichzelf, vertelde hij over de Economic Board Zuid-Holland. Ooit opgericht omdat de samenwerking tussen bedrijven  in de provincie Zuid-Holland te bevorderen en de lobby te ondersteunen. Hij benadrukte dat er in de provincie  rond de 10.000 bedrijven actief zijn in de maakindustrie. Om daar meer mee te doen is er een Taskforce opgericht die een ActieAgenda gemaakt heeft. De taskforce bevat mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en (lokale) overheden. Martin: ”Het is nu tijd om de actieagenda te gaan uitvoeren. Ik nodig iedereen uit om de ActieAgenda te steunen door het invullen  van een korte vragenlijst. Achterop het programma van ZIE 2021 stond een QR code die uitkwam op het formulier. Dit leverde tijdens ZIE al 37 steunbetuigingen op, een heel mooi resultaat! “Natuurlijk hopen wij ook op feedback van de ActieAgenda na deze bijeenkomst”, aldus Martin.

 

 

Break-outs

Na de pauze waarin veel werd genetwerkt en mensen blij waren elkaar weer eens fysiek te ontmoeten, vonden de break-outs plaats. In break-out ‘Flexibele productie ketens’ gaf Jan Terlingen in een korte presentatie aan wat er voor nodig is om tot een flexibele productieketen te komen. Klaas van Duin deelde daarna zijn ervaringen met de aanwezigen. Er vond een geanimeerde discussie plaats waar op zeker moment de teneur ontstond dat flexibel produceren eigenlijk niet mogelijk is. Dat werd door de aanwezigen toch ook weer omgedraaid, maar wel met de conclusie er bij dat er nog veel werk aan de winkel is om daadwerkelijk flexibele te kunnen produceren en dat ook economisch interessant te houden. Ketenintegratie is hierin heel belangrijk. Hier ligt een mooie kans voor HI om met haar leden een rol te spelen en zal zeker worden opgevolgd.

In de HI-nieuwsbrief van eind oktober, geven wij u meer informatie over de andere break-outs.

 

 

Afsluiting en netwerken

Terug in de plenaire zaal werden een paar nieuwe HI-partner in het zonnetje gezet. Na een korte pitch van twee nieuwe deelnemende bedrijven, overhandigde André Boer hen het bekende schildje met daarop het HI logo.

Aansluitend werden de leiders van de break-out sessies door Lieke naar voren gehaald om kort de belangrijkste punten uit de verschillende break-outs toe te lichten. Met deze korte inhoudelijke terugblik, sloot Lieke de inspirerende middag af.

Daarop bedankte HI-bestuurslid Stefan Vossen de break-out leiders en de dagvoorzitter met een klein presentje en nodigde iedereen uit voor de netwerkborrel. Gelukkig was het een zonnige herfstdag waardoor de gezellige netwerkborrel buiten plaats kon vinden. Tijdens de afsluitende borrel werden veel nieuwe contacten opgedaan of oude contacten weer hernieuwd.

De HI-organisatie kijkt met grote tevredenheid terug naar een fantastisch jaarevent en is blij met de vele positieve reacties van de aanwezigen. Ze  kijken dan ook alweer uit naar 2022,  om u allen weer te ontmoeten tijdens de 11e ZIE!

 

ZIE 2021 werd mogelijk gemaakt door: