menu-close

LinkedinTwitterFacebook

Terugblik 1e ZIE 2020 op 15 september

We kijken terug op een succesvol eerste deel van ZIE 2020 afgelopen dinsdag 15 september in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. De aanwezigen vonden het, net als het HI-bestuur, heel prettig om na lange tijd weer eens fysiek, doch coronaproof, bij elkaar te kunnen zijn.

Met een goed gevulde zaal en een flinke groep online deelnemers, trapte dagvoorzitter Adri Copier van Pentacon ZIE 2020 af. Na zijn korte introductie over  zichzelf en zijn bedrijf, heette André Boer, voorzitter van HI, de zaal nogmaals van harte welkom. Hij lichtte toe dat betere samenwerking tussen Zuid-Hollandse ondernemingen i.c.m. nieuwe technologie, innovatie én diverse stimuleringsregelingen kan leiden tot een gezond ondernemersklimaat in deze provincie.

 

André nodigde bij zijn afsluiting de nieuwe HI-deelnemer Henrik Hellman uit voor een korte pitch over zijn bedrijf UC360.

Aansluitend nam Adri het woord weer over en leidde iedereen door het programma van deze eerste ZIE  en introduceerde de keynotespreker professor Deborah Nas. Als futurist nam zij ons mee in haar verhaal dat inging op de vraag waarom mensen het lastig vinden om nieuwe technologie en innovaties te omarmen. Aan de hand van diverse pakkende voorbeelden zette zij de zaal aan het denken om op andere manieren naar je bedrijf te kijken en het eigen denkraam los te laten. Tevens gaf ze de aanwezigen een huiswerkopdracht mee hoe andere inzichten kunnen worden verkregen. Vooral de boodschap om elkaar als ondernemers  scherp te houden, sluit helemaal aan bij de netwerkgedachte van HI. Vanuit de zaal en online kwamen diverse goede vragen die tijdens en na de lezingen tot discussies leidden.

 

Ward Bingley van Boers en Co ging in zijn bedrijvenpitch in op het belang van innovaties, en de rol van een bedrijf als het zijne daarbij. Hij zette dit kracht bij aan de hand van een paar mooie voorbeelden.

 

Als laatste spreker kwam Lotte de Groen van TNO / SMITZH aan het woord. Haar verhaal sloot naadloos aan op dat van Deborah Nas. Zij lichtte toe hoe het SMITZH programma kan ondersteunen bij innovatieprojecten van ondernemers. Het onderzoek naar waarom en wanneer bedrijven besluiten om een innovatie in te zetten, is omgezet naar een concrete tool met diverse onderwerpen waar je met innovatie mee te maken kan krijgen. Op deze manier geeft de tool inzicht in aspecten als onzichtbare kosten en opbrengsten, waardoor keuzes bewuster gemaakt kunnen worden.

 

Na de afsluiting door Adri volgde voor de deelnemers bij de Duurzaamheidsfabriek nog een geanimeerde borrel en bezoek aan de divers stands. Vooral de mogelijkheid om weer eens te netwerken werd zeer gewaardeerd.

Het was een geslaagde middag waarin we als HI een klinkende ZIE 2020 zowel fysiek als online mogelijk maakten. Wij zien in ieder geval nu al uit naar de volgende twee middagen op 15 oktober en 16 november.

 

U kunt zich nog voor beide ZIE events inschrijven, zowel voor de fysieke als de online variant: https://www.aanmelder.nl/zie2020

 

 

ZIE 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors: