menu-close

LinkedinTwitterFacebook

RoboAcademy op zoek naar partners

Leven lang ontwikkelen met 21st century manufacturing skills

De opkomst van technologische trends zoals smart manufacturing, digitalisering, robotisering en Internet of Things hebben een grote impact op bedrijven. Om concurrerend te blijven zullen zij deze ontwikkelingen moeten bijhouden en adopteren in hun eigen productieprocessen. Hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat de kennis en vaardigheden van het personeel relevant blijft? RoboAcademy, een gezamenlijk initiatief van de fieldlabs RoboHouse en SAM | XL, de TU Delft en Gemeente Delft, is op zoek naar partners.

 

RoboAcademy

RoboAcademy zet zich in voor de ontwikkeling van 21st century manufacturing skills van zittend personeel, (hybride) docenten en jonge professionals. Het gaat bijvoorbeeld om het kunnen gebruiken van industriële robots, cobots, mobiele robots en het kunnen toepassen van technologieën als AR, VR en AI. Wij willen een generieke leergang basisvaardigheden ontwikkelen en maatwerktrajecten aanbieden met bedrijfsspecifieke opleidingen. Dat doen we samen met fieldlabs, hightech bedrijven, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en overheid.

 

Op zoek naar partners

  • Mkb’ers die via de SLIM regeling hun bedrijf willen laten doorlichten, zodat zij een bedrijfsspecifiek opleidingsplan krijgen.

(max. €200.000 per bedrijf, 60% gesubsidieerd, aanvraag indienen tot 30 juni, looptijd max. 2 jaar)

  • Een bedrijf dat aangesloten is bij A&O Metalektro die via de Aanjaagsubsidie Technohub wil bijdragen aan het opzetten van een Technohub 21st century manufacturing skills in Zuid-Holland.

(aanvraag 1 max. €10.000, 100% gesubsidieerd, indienen voor 28 mei)

(aanvraag 2 max. €500.000 per consortium, 70% subsidiabel, indienen kan meerdere keren per jaar in sept, okt, nov)

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met: Eva Leurink, Manager RoboAcademy: e.leurink@roboacademy.nl