menu-close

LinkedinTwitterFacebook

KVK Business Challenge HI-tech leidt tot succesvolle samenwerking bedrijven

In november 2018 is de KVK Business Challenge HI-tech gestart, een samenwerking van KVK met HI en IQ. De KVK Business Challenge wil bedrijven die wereldwijde markten bedienen in contact brengen met snel innoverende en vernieuwende mkb-ers. Met HI en IQ samen is een regionale variant opgezet rondom HI-tech uitdagingen. Zo versterken we het regionale hightech netwerk, een belangrijk doel van HI en zorgen voor echte matchmaking, was het idee. Nu, ruim een half jaar later, is het tijd om na te gaan of dit echt zo werkt. We hebben dat gevraagd aan de zeven bedrijven die een uitdaging (challenge) hebben neergelegd.

Hun antwoord is een volmondig ‘ja’. Drie van de zeven uitdagers zijn in intensieve gesprekken met meerdere bedrijven die deeloplossingen kunnen bieden. Alle zeven zijn positief en willen (op termijn) weer meedoen en raden andere bedrijven om mee te doen. Daarbij gaat het hen niet alleen om de directe resultaten. Als bijkomend voordeel zien ze bijvoorbeeld netwerkversterking; een stok achter de deur bij innovatie; zichtbaarheid van je bedrijf en de uitdagingen die je hebt; en een breder beeld van wat er technisch kan. Verbeterpunten waren er wel, maar dat betreft details.

HI, KVK en IQ onderzoeken nu de mogelijkheden om een nieuwe versie op te zetten. Heeft u belangstelling, als uitdager of als oplosser: laat het ons weten!