menu-close

LinkedinTwitterFacebook

Investeer met SLIM-regeling in de ontwikkeling van uw medewerkers

SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen) aanvragen

Wilt u meer inzetten op een leven lang ontwikkelen in uw organisatie? Met de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen) kunt u subsidie krijgen voor allerlei projecten waarbij u investeert in de ontwikkeling van uw medewerkers. Zo zorgt u ervoor dat uw medewerkers hun werk leuk en uitdagend blijven vinden!

 

 

De SLIM-subsidie aanvragen: welke projecten zijn geschikt?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:

  1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
  3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De regeling is daarmee heel breed inzetbaar. Met name onder onderwerp 3 zouden heel veel verschillende projecten rondom scholing voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De regeling noemt als voorbeelden:

  • Het aansluiten bij een bedrijfsschool of het opzetten of uitbouwen hiervan;
  • Het introduceren van taakroulatie of taakaanpassing, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun werk; 
  • Het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met de medewerkers, inclusief het opleiden van leidinggevenden hiervoor.

Doelgroep van de SLIM-regeling

De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie ook in aanmerking. De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.

Hoogte subsidie

Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte € 24.999,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) zijn.

Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen.

In afwijking van het bovenstaande geldt voor onderdeel d, het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding, een maximaal bedrag van € 2.700,- per praktijkleerplaats. Dit is hetzelfde bedrag als nu via de regeling Praktijkleren beschikbaar is per praktijkleerplaats.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% voor alle overige kosten.

SLIM-regeling aanvragen

Projecten met een individuele subsidieaanvrager kunnen waarschijnlijk worden ingediend vanaf 2 maart 2020 om 12:00 uur tot en met 31 maart om 17:00 uur.

Samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2020 om 9:00 uur tot en met 30 juni 2020 om 17:00 uur.

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarmee deze regeling first come, first serve is.

Interesse gekregen?

HI-deelnemer Leap (www.leap.nl) kan u meer vertellen over de mogelijkheden binnen de SLIM-subsidieregeling https://www.leap.nl/subsidies/slim-regeling/

Neem voor meer informatie contact op met Bianca Duiverman 

via b.duiverman@leap.nl of bel: 06-16971754