menu-close

LinkedinTwitterFacebook

Een terugblik op een succesvol ZIE 2019

Holland Instrumentation organiseerde op dinsdag 26 maart 2019 haar jaarlijkse event ZIE. Het thema van ZIE2019 was ‘Investeren in de hightech makers van morgen’. Dit jaar werd ZIE voor het eerst georganiseerd in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. Deze inspirerende omgeving bood het podium aan een aantal interessante sprekers, break out sessies, standhouders en natuurlijk de deelnemers zelf.

Welkom

Het programma werd afgetrapt door onze voorzitter Andre Boer. Hij benadrukte het belang van een vereniging als Holland Instrumentation die de West-Nederlandse hightech industrie dichter bij elkaar brengt. Zijn enthousiasme werd overgenomen door Peter Heijkoop, wethouder van Dordrecht, die iedereen namens de stad welkom heette. Hij ging in op de interessante mogelijkheden van de stad voor ondernemers en het kwalitatief goede onderwijs. In het bijzonder vertelde hij over de Duurzaamheidsfabriek en hun aanpak om bedrijfsleven onderdeel te laten zijn in de opleiding van mbo’ers.

Keynote speaker

Daarna was het woord aan Diederik Samson. Met veel passie nam hij de zaal mee naar zijn jeugd waar zijn idealen over duurzaamheid vorm kregen en hoe idealen en vroege keuzes de rest van zijn leven doorgewerkt hebben. In zijn betoog kwam naar voren dat het verduurzamen van energie, de feiten en wetenswaardigheden daaromheen, voor een belangrijk deel afhangen van goed personeel dat ideeën kan omzetten in technische hulpmiddelen en apparaten. Dit is eigenlijk in de hele technische sector zo. Slimme ideeën worden uiteindelijk omgezet in iets maakbaars. Juist daar ligt een prominente rol voor het mbo. Na deze plenaire sessies en een korte pauze was het tijd voor de vier parallelle break-out sessies waarover de deelnemers zich verdeelden.

 

Break-out sessies

In zaal 1 werd door Eva Leurink (Roboacademy) ingegaan op Robotica cursussen voor de smart industry in Zuid-Holland. De toenemende inzet van robots en automatisering in bedrijven vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van personeel om zo robots efficiënt in te kunnen zetten. Met de aanwezigen werd gezocht naar de behoefte en de mogelijkheden die Roboacademy hierin kan bieden.

In zaal 2 ging Paul Cobben (KPN) in op de mogelijkheden en de technologie van de nieuwe generatie mobiel netwerk, beter bekend als 5G. Met de zaal werd gediscussieerd over de betrouwbaarheid en toepassingen van, en in het netwerk. Na de sessie hebben een aantal deelnemers aan deze sessie zich dan ook gemeld om mee te denken hoe 5G in hun toepassingen terecht kan komen en vice versa.

Zaal 3 gaf het podium aan Anton Duisterwinkel (InnovationQuarter) die inging op het SMITZH programma: Slimme Maaktechnologie voor en door u. Met een aantal korte pitches werden projecten gepresenteerd die mogelijk onder het programma kunnen plaatsvinden. Tijdens deze sessie werd de interesse tot deelname, danwel nieuwe ideeën voor het programma, onder de leden gepolst. Dit heeft geleid tot een aantal interessante projectideeën en mogelijk consortia.

De 4e sessie, onder leiding van Daniel Wortel (Duurzaamheidsfabriek), ging over de werkers van morgen. Hij ging met de aanwezigen in op de vraag hoe MBO opleidingen en het bedrijfsleven meer aan elkaar kunnen hebben. Tijdens de rondleiding vertelde en liet hij zien hoe mbo-leerlingen optimaal kunnen worden opgeleid, om zo snel mogelijk in een bedrijf aan de slag te kunnen. De mensen die niet naar de break-outs gingen namen de tijd om de 19 aanwezige stands op de Bedrijvenmarkt te bezoeken, of om bij te praten met een collega uit het veld.

 

De toekomst

Iets later dan gepland kon het programma worden afgerond door Tony Bosma. Hij gaf een kijkje in de toekomst, omgeven met heel veel feiten. Met humor en interactie wist hij de energie in de zaal hoog te houden. Hij sloot af met de mooie conclusie dat technologie niet altijd zo hard gaat als wij denken. Daarbij gaf hij aan dat technologisch veel mogelijk is, maar dat degenen die uiteindelijk het verschil maakt de mens zelf is. Na de afsluiting door Andre Boer en Daniel Wortel begaf iedereen zich naar de borrel en werd er druk genetwerkt.

Oproep ideeën ZIE 2020

Niet alleen de organisatie van maar ook vele deelnemers kijken terug op een succesvol jaarevent. Op naar ZIE 2020, wij hopen jullie daar weer in grote getale te zien! Mocht u overigens ideeën hebben voor de ZIE 2020, bijvoorbeeld voor een interessante breakout, schroom dan niet om dit te e-mailen naar: info@hollandinstrumentation.nl