menu-close

LinkedinTwitterFacebook

Odd.Bot

Yes!Delft - The Hague, 3rd Floor 
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

C Martijn Lukaart

T (+31) 616 08 07 09

martijn@odd.bot

 www.odd.bot 

 

Vanuit Odd.Bot maken we duurzame biologische akkerbouw aantrekkelijker als conventionele akkerbouw met de hulp van de ‘Weed Whacker’ robot.  Over 7 jaar hebben we 120 van dit soort robots rondrijden die dan in totaal bijna 80 duizend hectare akkerland hebben helpen bewerken. Daarmee besparen we mens en milieu in potentie 6 keer zoveel liter chemische onkruidverdelger of wel meer dan 170.000 liter chemische herbicide.

Ontmoet de ‘Weed Whacker’

De ‘Weed Whacker’ is een robot ontwikeld door Odd.Bot en is een autonoom rijdende onkruid wiedende robot voor gebruik op de akkers. Een disruptieve oplossing die het onkruid weghaald op een een efficiente en duurzame manier, die het business model van de grote chemie reuzen bedreigt. De ‘Weed Whacker’ is het mechanische alternatief die de groeide druk op biologische boeren bovendien ondersteund bij het handwieden.

Wat is het probleem?  

De wereldwijde markt voor herbicides is ongeveer 26 miljard dollar per jaar. Met grote diesel aangedreven tractoren, die ook veel CO2 uitstoten en bodemcompactie veroorzaken, verspreiden grote hoeveelheden chemische herbicides (onkruidverdelgingsmiddel) over het land. Het gebruik van herbicides is slecht voor mens en natuur, omdat mensen er kanker van kunnen krijgen, de biodiversiteit er van achteruit gaat en in het bijzonder de bijen er veel last van hebben, die essentieel zijn voor ons voorbestaan.

Wat is het huidige alternatief?

Biologische boeren zijn doorgaans genoodzaakt met de hand te wieden. Helaas is dit werk een van hun meest arbeidsintensive taken en het vinden van voldoende hulp hierbij wordt steeds lastiger. Verder wordt precisie landbouw steeds populairder. Maar het grote nadeel ook hier blijft dat het gebruik van herbicides, ondanks dat het in mindere mate wordt gebruikt, nog wel wordt toegepast. Gelukkig wordt het gebruik van de mogelijk gevaarlijke chemische herbicidies met de werkzame stof glyfosaat steeds meer aan banden gelegd en ligt Bayer (voorheen Monsato) zwaar onder vuur.

Wat is onze disruptieve oplossing?

De ‘Weed Whacker’ robot van Odd.Bot is een lichtgewicht electrisch gestuurde robot. Deze robot gebruikt hoogstaande beeldherkennings software om het gewas optimaal van het onkruid te kunnen onderscheiden en vervolgens plaats specifiek mechanisch elk onkruid te verwijderen, ook tussen de planten in de rij en ook in zaaigoed.

Wat is het voordeel? Ook de reguliere akkerbouwers hoeven straks geen chemische herbicides meer te gebruiken en bodemcompactie wordt voorkomen. De efficiente en effectieve robot zal boeren niet alleen ondersteunen met het verbeteren van de duurzaamheid, ook is er een financieel voordeel. Onze Robot-as-a-Service propositie zal een voordeliger alternatief zijn dan handwerk, en daarmee tijd enkosten besparen.

Onze strategie en missie

Onze strategie is om nu eerste de biologische boeren te ondersteunen met een focus op de soorten gewas met de hoogste onkruiddruk (wortelen en met de hulp van NatGeo ook witlof) en hun te ondersteunen bij het handwiedwerk. Om vervolgens ook de reguliere akkerbouwers van een oplossing te kunnen voorzien. Dit willen we doen door biologische landbouw duurzamer te maken even aantrekkelijk te als conventionele akkerbouw.

 Wij zijn deelnemer geworden aan HI omdat "...ik graag in contact kom en blijf met andere ondernemers in de high tech branche, graag samenwerk met hogescholen en universiteiten en alle feedback en support kan gebruiken die er is om mijn start-up tot een success te maken, aldus Martijn Lukaart Founder / CEO  van Odd.Bot B.V.