menu-close

LinkedinTwitterFacebook

Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek- TU Delft

Kluyverweg 1, 2629 HS Delft

C ir. Ingrid Houthuysen

+31 15 2787 477/ +316 485 14087

E i.a.houthuysen@tudelft.nl

I http://www.lr.tudelft.nl

 

 

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek: alles draait om verbindingen

Met 27 hoogleraren, 80 onderzoekers en docenten, meer dan 220 promovendi en 2700 bachelor- en masterstudenten is de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft een van de grootste en meest veelzijdige wetenschappelijke gemeenschappen op luchtvaart- en ruimtevaartgebied en aanpalende gebieden, zoals windenergie, in de wereld. Onze missie: ‘Wij willen een faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zijn van wereldklasse, vermaard vanwege modern onderwijs, impactrijk onderzoek, hypermoderne laboratoria en faciliteiten en ‘pioneering innovations’. Hiermee willen we een optimale bijdrage leveren aan de samenleving in een tijd met een alsmaar groeiende behoefte aan verbindingen.

 

The faculty of Aerospace Engineering: it’s all about connections

With 27 professors, 80 researchers and lecturers, more than 220 doctoral candidates and 2,700 Bachelor's and Master's students, the faculty of Aerospace Engineering at TU Delft is one of the largest, most multifaceted scientific communities focusing on aerospace and related areas (such as wind energy) in the world. Our mission: ‘We aim to be a world-class faculty of Aerospace Engineering, renowned for modern teaching practices, high-profile research, hyper-modern laboratories and facilities, and pioneering innovations’. With these we aim to make an optimum contribution to society at a time when everything is increasingly revolving around connections.