menu-close

LinkedinTwitterFacebook

BiosparQ B.V.

BiosparQ B.V.

Galileiweg 8 te Leiden

C Gerold de Valk

T +31 (0)071 332 23 58

E devalk@biosparq.nl

I http://www.biosparq.nl

Omschrijving

BiosparQ BV ontwikkelt een snelle biodetector waarmee in slechts enkele minuten een volledig microbieel profiel kan worden bepaald van een sample. Simpel, kosteneffectief en zonder laboratoriuminfrastructuur. De technologie die daarvoor wordt toegepast is Single Cell MALDI TOF Massaspectrometrie

Neemt deel aan Holland Instrumentation, omdat...

Versterking van het netwerk, zichtbaarheid